Články - rubrika Dění v oddíle

Metodika Reportáže z akcí Dění v oddíle Historky členů

 Peníze a HO Humanita

Rubrika: Dění v oddíle 

a úzce související záležitost - seznamy členů

Autor: Pionýr

V tomto článku najde čtenář, ku podivu, jen velmi málo čísel. Zcela záměrně je psán jako obecnější informace o pohybu peněz do oddílové pokladny, rozdělení do jejích pomyslných přihrádek a zase z pokladny ven. Všimneme si také toho, jakých jiných organizací je HO Humanita součástí, komu tedy posílá nějaké peníze či údaje o členstvu.Kde najdeme konkrétní čísla:

* Kolik peněz musí každý člen, ať už řádný, formální a nebo nováček, zaplatit a do kdy to musí udělat, je vždy začátkem školního roku vyvěšeno v sekci Aktuality této webové stránky.

* Kolik peněz se právě nachází v oddílové pokladně, kolik bylo vybráno, kolik a za co se utratilo a utratí - tyto informace podává pokladník na oddílové schůzi.


Obecně:

* O peníze se v oddíle stará, jak jinak, pokladník. V hrubých rysech se oddílový rozpočet plánuje na schůzi členů. Tam se stanoví, jak určité prostředky získáme a na co je chceme vynaložit. V souladu s tímto plánem pak pokladník a ostatní členové oddílu, kteří mají s penězi pravidelně či jednorázově co do činění, utrácejí. Podle tohoto plánu také rada starších stanoví před začátkem školního roku výši příspěvků.

* O nenadálých výdajích, na které nebylo při schůzi pamatováno, rozhoduje v případě malých částek (cca do 1000 korun) pokladník, v případě částek vyšších pak rada starších.

* Je snaha plánovat oddílový rozpočet jako vyrovnaný, v ideálním případě by se tedy mělo vybrat stejné množství peněz, jako je plánováno utratit, ne více, ne méně. Může se zdát, že to není pravda - vždyť nám pravidelně nějaké peníze přebývají. Jsou to ale peníze, které si oddíl šetří na chvíli, kdy bude potřebovat nové instruktory. Instruktorský kurs je totiž jak pro uchazeče, tak pro oddíl velmi nákladný a nebylo by možné vybírat na něj peníze v rámci příspěvků za jeden jediný rok.

* Žádný člen oddílu, ani ten, který zastává nějakou funkci v jeho vedení, ani ten, který je organizátorem jakékoli společné akce, nedostává za svoji práci peníze. Veškerá práce, odvedená pro oddíl, je provedená zdarma a ve volném čase dobrovolníků. Jedinou výjimkou by se mohla zdát práce instruktorů, podrobnější vysvětlení v bodech V7, V8, V9.

* Oddíl nemá vlastní účetnictví, vede si pouze přehled o financích, který je pro každého člena k nahlédnutí u pokladníka. Oficiální účetnictví vede pro všechny své oddíly Vysokoškolský sportovní klub.


Příjmy:

P1 Příspěvky se vybírají vždy na začátku školního roku, zpravidla je posledním termínem pro jejich zaplacení konec listopadu (přesné datum je k nalezení v Aktualitách). Pokud se někdo s placením opozdí, je mu k příspěvku připočtena přirážka, protože na něj oddíl už nedostane dotaci, jako na členy, kteří zaplatili včas. Pokud se s placením příspěvku opozdí nováček, nestává se členem oddílu. Vždy je stanoven příspěvek řádného člena, vstupní poplatek pro nováčka přijatého řádně a mimořádně (vstupní poplatek se platí navíc k řádnému příspěvku). Rozpočet oddílu je nastaven tak, aby k jeho pokrytí postačily příspěvky osmdesáti členů, rozpočet nováčkovského kursu tak, aby k jeho pokrytí postačily vstupní poplatky dvaceti nováčků.

P2 Od Vysokoškolského sportovního klubu, kterého je HO Humanita součástí, dostává oddíl několikrát za rok malé dotace. VSK tyto peníze přerozděluje svým oddílům z dotací Sazky, asociace Sport pro všechny a MŠMT.

P3 Malým příjmem je pak symbolické půjčovné za materiál z oddílové půjčovny, případně pokuta za jeho ztrátu či zničení, nebo pokuta za ztrátu či zničení knihy z oddílové knihovničky.


Výdaje:

V1 Roční příspěvek Českému horolezeckému svazu - všichni členové HO Humanita (když si výslovně nepřejí opak) jsou zároveň jeho členy. Pokud jde o nového člena, pak ještě poplatek za registraci v ČHS.

V2 Roční příspěvek Vysokoškolskému sportovnímu klubu - členy VSK jsou všichni členové oddílu s výjimkou těch, kteří se při placení příspěvku opozdili.

V3 Náklady na organizaci společných podniků, sportovní potřeby, ceny do soutěží ap.

V4 Pronájem tělocvičny, posilovny, lezecké stěny a sauny

V5 Průvodce, případně jiná horolezecká literatura pro oddílovou knihovničku

V6 Horolezecká výzbroj do oddílové půjčovny

V7 Školení nových instruktorů (protože jde o záležitost dosti nákladnou, spoří se na školení jednoho instruktora několik let a náklady na kurs se mu pak proplácejí v několika splátkách) a pravidelné doškolování stávajících instruktorů

V8 Lana pro instruktory - instruktor může jednou za tři roky dostat od oddílu peníze na nové lano. Takové lano pak slouží k lezení s nováčky, jako odměnu za svou práci ho může instruktor používat i pro soukromé účely.

V9 Příspěvek instruktorům na cestu do hor na nováčkovské akce

V10 Ostatní výdaje za na nováčkovský kurs - kopírování tištěných materiálů, pronájem cvičiště na chytání pádů ap.

Poznámka k bodům V7-V9: Jakékoli příspěvky instruktorům na kursy, lana nebo cesty do hor jsou přísně vázané na aktivitu toho kterého instruktora při výcviku nováčků.


Jak se utratí můj příspěvek?

Příspěvek řádného člena: V1 (chce-li), V2-V5
Vstupní poplatek nováčka: V6-V10


Osobní údaje členů

Současně se zaplacením příspěvků odevzdává každý člen pokladníkovi přihlášku se svými osobními údaji (ti, kteří jsou členy už více let, odevzdávají přihlášku také, slouží k aktualizaci dat v seznamu členů). Co se s těmito údaji dále děje? Poté co pokladník sestaví úplný seznam členů pro daný školní rok, předá je dál:

- Jména a kontakty (adresa, telefony a e-mail) na členy dostanou předseda, metodik, skladník a knihovník, kteří je využívají pro svou práci (evidence nováčků, vymáhání nevrácené výzbroje nebo literatury atd.).

- Jména, rodná čísla a příslušnost k té které škole a fakultě dostane VSK a Katedra tělocviku FF UK. Potřebují je pro případné udělování zápočtů, rozdělování dotací, vyúčtování pronájmu tělocvičny a finanční kompenzace, které si mezi sebou účtují jednotlivé školy a fakulty za to, že se nějaká jiná fakulta stará o sportovní vyžití jejich studentů.

- Jména a rodná čísla dostane Český horolezecký svaz.

- A konečně - jméno a e-mail se objeví v seznamu členů zde na oddílové stránce (každý člen pak má možnost sám připojit další údaje, které chce dát kamarádům k dispozici).


Odkazy na související články a webové stránky jsou v sekci O oddílu.

Článek vložil:     Pionýr - 14.10.2005

Poslední úprava:    Pionýr - 23.9.2009   12:01  ..další..

Ostatní články z této rubriky:

Poslední slanění

[05.01.2022]

Zápis ze schůze VSK Humanita ze dne 26.10.2021.

[27.10.2021]

Rada starších: obrysy společných akcí 2021/2022

[16.09.2021]

Šárka s Dejvem jsou svoji

[12.09.2021]

Tak se nám ti mladí berou...

[07.09.2021]

Nová pravidla oddílové knihovny

[14.06.2021]

Vánoce v oddíle pokračují

[19.03.2021]

Vánoce v půjčovně

[04.01.2021]

Nový matroš v půjčovně

[09.08.2020]

Domácí žulová bouldrovka

[17.04.2020]

Šestka slavila třicetiny

[28.10.2019]

nic

[09.09.2019]

Půjčovna

[30.06.2019]

Aby nedošlo k faux paux...

[11.09.2017]

Půjčovna - červencová výzva!!!

[21.06.2017]

Humanitní schůze 2017

[22.03.2017]

Povinné opáčko pravidel půjčovny

[21.12.2016]

Valná hromada ČHS

[20.03.2016]

Trika: Bořeň - Climb now, work later.

[06.03.2016]

Nováčci v novém roce

[27.10.2015]

Pro Maťovy smutný oči...

[26.06.2015]

Valná hromada ČHS 2015

[23.03.2015]

Horolezecký festival na Hrubé Skále

[18.03.2015]

Svět v jednom puzzle

[18.05.2014]

Půjčovna NEBUDE 24.4., 1.5. a 8.5.

[14.04.2014]

Humtrička

[29.03.2014]

Oddílová schůze

[27.03.2014]

Něco končí, něco začíná

[20.03.2014]

HBC 2013

[13.01.2014]

Fotosoutěž 2009-2013

[11.10.2013]

Humtrička

[25.06.2013]

Zprávy ze schůze VSK

[23.04.2013]

Oddílová schůze 20.3.2012

[25.03.2013]

Oddílová ročenka 2012

[10.12.2012]

Trošku z jiného soudku ... malá horolezkyně, jachtařka

[23.10.2012]

VH ČHS 2012

[24.03.2012]

Oddílová schůze 14. 3. 2012

[16.03.2012]

Zápis ze schůzky Rady starších 20.9.2011

[26.09.2011]

(Dvoj) ročenka - objednání

[04.04.2011]

Valná hromada 2011 - krátká zpráva z ČHS

[28.03.2011]

Zápis z oddílové schůze 22.3. 2011

[26.03.2011]

Porada: Nastanou změny? Nastanou!

[17.03.2011]

Nastanou změny?

[27.02.2011]

ZDrSEM Outdoor pro Humanitu

[13.05.2010]

Zápis z oddílové schůze 24.3.2010

[30.03.2010]

Valná hromada ČHS 2010

[27.03.2010]

HUMTRIČKA

[05.02.2010]

Dvoufázové seznámení se skialpováním

[11.01.2010]

Ročenka 2010

[15.11.2009]

Zápis ze schůze rady starších a moudřejších

[08.09.2009]

HUMTRIČKA a další

[16.06.2009]

Anketa v Tisé

[31.05.2009]

Vernisáž letošní fotovýstavy

[30.04.2009]

Humanitní fotosoutěž 2009

[02.04.2009]

Změna termínu vernisáže fotosoutěže 09

[22.03.2009]

Zápis ze schůze 18.3. 2009

[22.03.2009]

Valná hromada ČHS: magnézium bez zákazů

[22.03.2009]

Kdo bude další???

[10.02.2009]

Krásné svátky a šťastný nový rok!

[23.12.2008]

Humáč Retro Cup

[17.11.2008]

Zápis ze schůzky Rady starších 3.9.2008

[10.09.2008]

Ročenka 2009

[09.09.2008]

Komentovaný návrh novely stanov VSK Humanita

[31.08.2008]

Evuscha bourá genderové stereotypy

[13.05.2008]

Zpráva z VH VSK

[05.05.2008]

Telegraficky z VH VSK

[30.04.2008]

Zápis ze schůze 19.3.08

[25.03.2008]

HBC 2007 - komentář a celkové výsledky

[18.12.2007]

Hazard na Humáč

[14.12.2007]

HBC 2007

[17.10.2007]

Zápis ze schůze Rady starších 6.8.2007

[12.09.2007]

HO Humanita má připravit novelu stanov VSK

[23.04.2007]

Valná hromada VSK Humanita

[18.04.2007]

Střípky z fotítka

[03.04.2007]

Feminizace (kdysi) mužného sportu

[25.03.2007]

Zápis ze schůze 14.3.07

[20.03.2007]

Kšefty s tričkem

[11.02.2007]

12.1.2007 - Vzpomínka na Pupa

[11.01.2007]

Humanitní fotosoutěž 2007

[05.01.2007]

Reportáž jste, doufám, nečekali...

[04.01.2007]

Objednávky oddílových triček

[16.12.2006]

Mažoretka 006

[08.12.2006]

Salát z tvarůžků

[25.10.2006]

Nováčci 2006 poprvé s lanem v ruce

[22.10.2006]

ODDÍLOVÁ TRIČKA 2.díl

[08.10.2006]

Jak se stát členem Humanity

[05.10.2006]

HH aneb horolezecký hermelín

[03.10.2006]

Zápis ze schůzky RS 31.8.06

[04.09.2006]

Rozhodnutí Rady starších HO Humanita v disciplinárním řízení s Jakubem Turkem

[04.09.2006]

Pro hodné strýčky...

[12.07.2006]

Návrhy na humanitní trička!

[30.05.2006]

RP-Řež - aktuálně

[05.05.2006]

RP-Řež - pravidla hry

[05.05.2006]

Zprávička z valné hromady VSK

[28.04.2006]

Zápis ze schůze 15.3.06

[17.03.2006]

Návrhy na výroční oddílovou schůzi HO Humanita

[14.03.2006]

Zápis ze schůzky RS 14. 2. 06

[17.02.2006]

Přijímají se objednávky na oddílovou ročenku

[10.02.2006]

Cyklojízda, vzpomínkový večer a poslední rozloučení s Janem Bouchalem

[18.01.2006]

Umřel Honza Bouchal - Pup

[13.01.2006]

Seznam materiálu v půjčovně

[11.01.2006]

Humac boulder cup 2005

[06.12.2005]

Humáč boulder cup počtvrté

[25.11.2005]

Členství v oddíle a nábor

[13.10.2005]

Zápis ze schůzky RS

[07.09.2005]

Svatba na Sychrově

[18.07.2005]

Navrh trika a loga HO Humanita

[09.05.2005]

Bidlova vernisáž

[05.05.2005]

Humanitní fotosoutěž

[04.05.2005]

Opožděný zápis ze schůze

[02.05.2005]

Soutež HO Humanita

[29.04.2005]

Hugo do světa

[27.02.2005]

Příloha CD nebo DVD

[03.02.2005]

Návrhy na oddílovou schůzi H.O.Humanita

[26.01.2005]

Prvni clanek, ktery je mozno editovat ostatnimi registrovanymi uzivateli

[09.01.2005]

Humáč Boulder Cup 2004

[14.12.2004]

Bazar v obrazech

[08.12.2004]

(Ne)velký bazar

[06.12.2004]

Jak si vedli nováčci v sezóně 2004

[18.10.2004]

Sešlost RS

[10.09.2004]

Záhadná choroba pomalu kosí Humanitu

[25.07.2004]

Terénní květákovaná

[09.07.2004]

Zahradní párty v Polesí

[31.05.2004]

Zahradní akce se sníženým vstupným pro děti a důchodce

[27.05.2004]

Valná hromada ČHS

[29.03.2004]

Výroční schůze HO humanita praha, horolezecký oddíl

[08.03.2004]

Schůze HO HUMANITA

[04.03.2004]

PF 2004

[27.01.2004]

Plážové orgie na Bali

[14.01.2004]

Malé počty

[08.01.2004]

Nejstarší humanitní WWW

[02.01.2004]

PF 200?

[03.12.2003]

Tak takhle se posiluje

[25.11.2003]

Ideální novačka

[11.11.2003]

Instruktoři o nováčcích aneb včasné varování novým zájemcům

[20.10.2003]

Proč do humanity

[18.10.2003]

Hlubočepy

[26.09.2003]

Setkání rady starších.

[11.09.2003]

Stanovy Vysokoškolského sportovního klubu Humanita

[10.04.2003]

Legalizaci magnézia odmítáme!

[01.04.2003]

Zápis ze schůze 5.3.2003

[10.03.2003]

Pár postřehů z valné hromady Českého horolezeckého svazu

[28.02.2003]

STANOVY HO HUMANITA

[28.02.2003]

Oddílové písně a básně

[24.02.2003]

Pravidla přijímání nových členů HO Humanita

[24.02.2003]

Sekce článků dokončena

[24.02.2003]


Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 a větší.
© Copyright: Jindřich Štěpán 2002-2008
Bezpečnostní obaly a pouzdra pro bezkontaktní paypass platební a kreditní karty