Zdeněk Hrubý je předsedou ČHS

Rubrika: Reportáže z akcí
Autor: Kuba

Předsedou Českého horolezeckého svazu se dnes stal Zdeněk Hrubý. Jeho místopředsedové jsou Jan Bloudek a Petr Resch. Členy výkonného výboru se stali Zbyšek Česenek, Jiří Čermák, Vladimír Wolf a Josef Uherka.

Jde tedy o velmi dobrou volbu. Z kandidátů bych tam raději ještě viděl Libora Hrozu st. z Holešovické stěny. Ale co se dá dělat.

Mimořádné valné hromady Českého horolezeckého svazu se zúčastnili delegáti, kteří zastupovali 21 % členské základny.

O jedno procento se tak nesplnil předpoklad, že valná hromada nebude usnášení schopná kvůli malému počtu delegátů.

Když jsem to konzultoval v pátek s Radou starších našho oddílu, bylo mi doporučeno, ať se raději registruju hned a netvářím se jako nezávislý novinář. Těch mých 109 humanitních hlasů tedy asi rozhodlo, že se valná hromada konala.

Poprvé se výkonný výbor a předseda volili na tři roky. O rok je prodložený jejich volební cyklus oproti minulosti.

Novinka, kterou vynesla na světlo dosluhující předsedkyně Alena Čepelková, je rozklad komise soutěžního lezení. Vedoucí představitelé této komise Tomáš Rakovič ani Eva Ondrová na valné hromadě nebyli.

Eva Ondrová se stane novou předsedkyní komise pro mládežnické sportovní lezení.

Další záležitosti bude řešit až řádná valná hromada v březnu tohoto roku. Dnes šlo pouze o zvolení nového předsednictva.

(Na Horydoly bude dneska večer videozáznam z představování jednotlivých kandidátů. Sem na Humweb to nedokážu dostat. Nebo je nějaká taková možnost?)

Vytvořeno: Kuba 31.1.2009 18:27