Přednáška o šutrech

Rubrika: Reportáže z akcí
Autor: Radim děrolezec

Beznoska
1. Beznoska
2. Vznik hornin
3. Stratigrafická tabulka
Sto otázek a odpovědí o kamenech, které jste se nechtěli, ale dozvědět jste se museli...

Připravuji si svoji přednášku na téma horniny, kameny, geomorfologie kopců a hor. Jak a čím začít? Co ti, kteří na přednášku přijdou, vědí a znají? Co si pamatují ze základní školy? Aby přednáška dávala logickou linii budu muset začít úplnou klasikou, stratigrafickou tabulkou. Prohlížím weby po nějaké vhodné a mimochodem si rozpomenu na základku, kdy úča z mohutného svitku plátna pověšeného přes roh tabule vyrolovala tuto změť čar, nápisů a prapodivných názvů. Třídní šprti omdlévali, dříči hořce plakali a já učůrával radostí, neb zde jsem byl jak trilobit na dně devonského moře.

Na přednášku nakonec dorazilo dosti lidí, osvědčená prosecká lokalita opět nezklamala. Díky dataprojektoru a flipchartu lze horniny vhodně drtit do srozumitelné formy včetně jejich vzniku a lokalit nám známých - žula u Vltavy, ortoruly na Vysočině, vápence v Českým krasu, pískovec všude možně atd. Lehce zabrousíme do strukturní geologie.
Přichází na pořad geomorfologie, pokouším se změtí čar na flipchartu vysvětlit vznik střední morény a její rozdíl od bazální. Ledovce jsou vděčné téma, pár nováčků má kupu otázek, vytahuji ještě nějaké fotky z Alp, kde studujeme vznik všech možných trhlin a jak je poznat - vyhnout se jim v terénu.

Doufám, že zúčastněným přednáška splnila očekávání. Sám vím, že bylo pár věcí, které by si zasloužili podrobnější náhled a naopak bylo pár věcí, které se mohly odlehčit. A na spoustu zajímavých věcí jsem určitě zapomněl. Měl bych si vytáhnout sešit ze základky...

Vytvořeno: Radim děrolezec 16.2.2022 16:47
Upraveno:Radim děrolezec 17.2.2022 12:55další...