Setkání oddílů v Pardubicích 2024 edition

Rubrika: Dění v oddíle
Autor: Kuba

1.
Jako poslední roky proběhlo před Valnou hromadou Českého horolezeckého svazu setkání s pozvanými zástupci oddílů.

Za Humanitu dorazila do Pardubic tato sestava: Janča (seriozní předsedkyně), Happy (naštvaný metodik) a Kuba (zlý šťoural).

Organizace

Předseda Honza Bloudek představil nové lidi ve vedení. Vojta Albrecht má na starosti sportovní lezení a vše okolo závodů. Přišel do svazu ze softbalové sféry. Lucka Kalašová komunikuje s oddíly. Břeťa Brodský vede vzdělávání a metodiku.
Některé oddíly, která spadají pouze pod ČHS, vytvářejí vlastní spolky a mají tedy právní subjektivitu. (Poznámka Humanita: Podobně jako to máme my v Humanitě jako součást velké sportovní organizace nebo pouze jako spolek horolezců.)
ČHS má 20 až 25 tisíc členů.

Individuálních členů malinko ubylo ve prospěch oddílů. To je dlouhodobý cíl ČHS, ačkoliv před mnoha lety zavedl svaz individuální členství. Individuálů je dnes okolo 40 %.

ČHS chce změnu stanov, že bude zjednodušen systém – měli by být už jen kolektivní členové (oddíly, spolky a podobně) a individuální členové (jednotlivci). Složitý mišmaš různých typů členství by měl skončit. “Už není potřeba,“ poznamenává Petr Resch. (Poznámka Humanita: Celý systém byl založen na kapacitním nabírání dětiček z překližky do ČHS, ale zároveň se svaz bál nepřátelského převzetí moci právě překližkáři. Když je teď Jirka Oliva ve vedení, ztratila mocenská obrana smysl.)

Kuba rozporuje demokratičnost ČHS s tím, že individuálové jsou sice členy ČHS, ale nemohou volit na valné hromadě. Zároveň poukazuje na nerovnoměrné rozdělení hlasů mezi oddíly, které neodpovídá počtu jejich členů, a zároveň nelze zastupovat více než tři oddíly najednou byť s plnou mocí. Petr Resch říká, že nic se měnit nebude, protože Výkonný výbor se obává koncentrace moci právě mimo ČHS. (Poznámka Humanita: Mohlo by se stát, že se domluví více lidí proti současnému vedení ČHS, čemuž stávající systém účinně brání.)

Peníze

Narůstá zájem o pojištění rámci systému Trio. Jenže pojištění finančně nevychází a pojišťovna nám ho chtěla zrušit. Zvláště pojištění pro cesty do Nepálu vyžadovalo z její strany velké plnění. ČHS to vyřešil šalamounsky: pojištění v Trio zůstává, ale neplatí pro Nepál. Samostatné pojištění pro Nepál lze přes ČHS zajistit také, ale bude stát zhruba 8000 Kč na jednu výpravu.

Aby ČHS obešel Alpenverein, který se se svazem rozešel ve zlém kvůli nefér jednání už před lety, a zároveň byly poskytovány slevy na alpských chatách, je ČHS členem Slovinského horolezeckého svazu a jsme tedy jeho největší pobočkou. Slovinci mají přímé dohody s Rakušany a Němci. Ostatně tak to tradičně je od vzniku českého horolezectví hluboko za Rakouska-Uherska.

Nárůst dotací od Národní sportovní agentury byl minulý rok z 13,5 milionu na 20 milionů korun. Prý je za tím hodně lobbingu.

Horolezectví se dostalo do tzv. prioritizovaných sportů. Těm stát přes NSA sype více peněz než ostatním. Seznam prioritizovaných svazů je zde: https://www.horydoly.cz/business/dulezite-sporty-podporuje-narodni-sportovni-agentura.html

ČHS chce mít i partnerské příjmy a nechce zůstat závislý na státních dotacích (rozuměj především politiky ovládané NSA) a členských příspěvcích. Zatím se to ovšem daří jen na úrovni jednotlivých oddílů v regionech. ČHS nemá v tomto ohledu už několik let téměř nic, jak přiznal Jirka Oliva. „Stále hledáme plnění pro naše partnery a vlastně i samotné partnery.“

Lékem na to má být posila do marketingu. „Dosahujeme skvělé výsledky na webu a sociálních sítích, ale musíme přijmout někoho na média.“ Kuba tomu poznamenává: „To slyším už dvě desítky let.“

ČHS proto žádá své členy o jakékoliv kontakty do větších firem z důvodu jednání o sponzoringu.

Založení SRO nebo AS?

ČHS chce prosadit do stanov, aby mohl Výkonný výbor se souhlasem Revizní komise kdykoliv zřídit jakoukoliv komerční organizaci nebo do ní vstoupit. Dlouhá debata ukázala, že zástupci oddílů se neorientují v obchodním právu ani obchodních praktikách. Chtěli by, aby měla Valná hromada ČHS přímý vliv na tuto firmu.

„V ČHS jsem byl okraden už dvakrát právě tímto způsobem. V devadesátkách tímto způsobem vykradl horolezecké chaty z majetku svazu předseda Skandera a na začátku tisíciletí přišel Český svaz tělesné výchovy, jehož byl ČHS členem, o obrovské majetky jako bazén v Podolí nebo lyžařské středisko ve Špindlu,“ uvádí Kuba. „Navíc podobný nápad byl zamítnut asi před 10 lety na Valné hromadě.“

„Teď je jiná doba, to už se nemůže stát,“ namítá Petr Resch. „V revizní komsi máme nejlepší lidi, kteří tomu rozumí, z největších poradenských společností světa.“

Zástupce Vysokohorských sportů se ptá, proč by nemohla Valná hromada posvětit zřízení právnické osoby, a proč by se tak spěchalo jenom přes Výkonný výbor. Odpovědí je mu, že může nastat situace, kdy je potřeba rychle nebo zařídit nebo třeba pobrat dotace.

Z publika znějí požadavky, aby ČHS zajistil kontrolu nad svojí organizací. Od předsednického stolu zní ujišťování, že to tak chtějí udělat. Kuba odpovídá jednomu urputnému dotazovateli: „Když bude někdo chtít vykrást peníze ČHS přes tuto firmu, tak to udělá jednoduše. Takových příkladů různých sportovních svazů už bylo… Nikdo tomu nezabrání. Jenže my bychom měli schvalovat stanovy do špatných časů, kdy se do vedení mohou dostat zloději, a my bychom jim to měli co nejvíc ztížit.“

Příklad kdy by byla právnická osoba, typicky společnost s ručením omezením, potřeba, byl loňský Světový pohár v boulderingu. Nebyl nakonec ztrátový, ale do poslední chvíle nebylo jisté, zda ČHS dostane od NSA obrovskou dotaci. Kdyby ji nedostal, dostal by se ČHS do dluhů a přišel by o velký majetek. „Rozpočet tohoto závodu byl přibližně stejně velký, jako rozpočet celého ČHS na rok,“ uvádí pro představu Petr Resch. „Tohle věděl náš největší partner Sport Invest, a proto nás tlačil finančně ke zdi,“ doplňuje Honza Bloudek.

Pokud by závod pořádala samostatná firma, zřejmě by po případném záporném finančním výsledku zkrachovala a ČHS by se to nedotklo. Aspoň tak si to představuje Výkonný výbor. (Poznámka Humanita: Nechtěl bych být v kůži jednatele, když by na mě skočili advokáti a vymahači za nesplnění povinností v rámci péče řádného hospodáře. Viz třeba vysvětlení https://www.achourpartners.com/focuses/pece-radneho-hospodare-podstata-a-specifika-ve-vztahu-k-mestskym-servisnim-spolecnostem-ve-smyslu-rozsudku-vrchniho-soudu-v-olomouci-ze-dne-20-10-2021-sp-zn-8-cmo-113-2021/ )

Závody

IFSC dala Světovému poháru v boulderingu v Praze kladné hodnocení. Proto se bude konat stejný závod i letos. Zvýhodněné vstupné pro členy ČHS o 20 % lze získat na www.climbingworldcup.cz. Zadáte kód JSEMLEZEC2024 do 31. března a u vstupu se pak prokážete průkazkou ČHS. Závod se koná 20.-22. září 2024 v Praze.

ČHS - závodí zhruba 10 % členstva na různých oficiálních úrovních.

UIAA - snaží se tlačit ledolezení, aby se dostalo na olympiádu.

EUMA (evropská sekce UIAA) - sídlo se přesunulo do Mnichova.

ISMF – skialpinisté zažívají rychlý rozvoj, zvyšuje se počet závodů, narůstají rozpočty, budou na olympiádě.

IFSC – překližkáři se připravují na odchod zakladatele Scolarise a směřují ke klasickému modelu sportovního svazu.

Na všech úrovních sportovního lezení probublává problém s podvýživou. „Velká část lezkyň světové špičky má tenhle problém a musí se to řešit,“ říká Honza Bloudek.

Soutěž Mladí horalové se letos rozšiřuje do oblastních kol. Pro starší: je to obdoba Partyzánského samopalu. Pro mladší: je to obdoba Svojsíkova skautského závodu.

Sokolíci rozebíhají další běh na 3 roky. Kdo chce dobře lézt v horách a je mu 18+, může se s podporou oddílu přihlásit. Kontaktní osoba je Standa Mitáč. „Jaký je výstup sokolíků? K čemu to bylo?“ ptá se Kuba na proběhlé tři roky. „Společně lezou a dál ta komunita funguje, cílem bylo získat alpinistickou špičku,“ poněkud neurčitě popisuje Petr Resch.

Výstupy roku budou mít letos znovu kategorii pro sportovní lezení. Vyhlášení bude klasicky na festivalu v Teplicích.

Členské příspěvky u mládeže do 18 let se zvyšují na 200 Kč z dřívějších 100 Kč. Je to minimální hodnota určená NSA. V rámci rodiny bylo dítě za nula, teď bude za 200, ale rodina dostane slevu 20 % z celkové sumy za rodinu. Ostatní příspěvky zůstávají stejné. Jirka Oliva se pokouší rozjet debatu o podstatném zvýšení členských příspěvků, ale nedaří se mu to.-toto je soukromý názor autora(Kuby Turka)(Poznámka Humanita: Prý ho to právě napadlo, ale nevěříme mu, že to nebyla předem domluvená režie schůze.) NA VH jsme zvýšení příspěvků podpořili všemi osmi hlasy s vidinou zlepšení sekce vzdělávání vůči členům.

Pojištění odpovědnosti členů ČHS stále trvá. Trenéři, instruktoři a všichni vedoucí akcí jsou pojištěni v rámci České unie sportu. Pro představu, o jaké peníze se jedná, uvádí Honza Bloudek zranění v Hlubočepech, kdy jeden lezec pustil druhého na zem a zavinil jeho zranění. Zaplatilo se nakonec přibližně 100 000 korun.

MODUL PŘEDSEDA

Správa členské základny oddílů v rámci členské databáze ČHS
Objednávání průkazů, pojištění, licencí apod.
Datový základ pro reporty např. do Rejstříku sportu
Modul není nástrojem pro komplexní správu činnosti oddílů, jelikož potřeby oddílů jsou specifické.
Příklady IS pro oddíly
Rozšíření modulu – správa závodů
Sportes.cz
Proklub.cz
Eos.cz
Designeo lomeno svazovy-informacni-systém
Sportlyzer.com
Chtějí zlepšit celkové ovládání modulu
Návody na zlepšení poslat emailem na Lucku Kalašovou, předmět emailu: modul Předseda

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ODDÍLY

Zdroje financování: členské příspěvky, nsa státní dotace (můj klub), dotace obcí či krajů, sponzorské dary
Dotace: neinvenstiční podpora sportovní činnosti, údržba a provoz sportovních zařízení,
Specifická podpora: mládež, parasport, významné sportovní akce
Investiční: hmotný a nehmotný investiční majetek

VZDĚLÁVÁNÍ

Zatím se neřeší stavěči a rozhodčí, ale přijde na to čas.

Nový šéf Břeťa Brodský představuje letošní změny. Hlavní je, že zkoušky lezení na skalkách a na překližce CWI, SCI budou uznávány nejen pro nekomerční vedení v rámci ČHS, ale automaticky také pro komerční akce.

Netýká se to instruktorů HAL a RCI.

Je to stejný systém jako byl vloni zavedený u trenérů. (Poznámka Humanita: Trenérem je u nás zatím jen Kovi.)

Zkoušky platí napořád. V rámci garantovaných horoškol ČHS se ovšem bude chodit na doškolení každých pět let jako dosud. V rámci samostatného podnikání je potřeba si vyřídit živnostenský list. V rámci zaměstnaneckého poměru (typicky instruktoři na překližce) se ukazují papíry ze zkoušky a podepisuje se smlouva se zaměstnavatelem).

Semináře a zkoušky jsou oddělené. Lze tedy absolvovat jen některé semináře a jít pak rovnou na zkoušky. Například doktor ze záchranky nemusí absolvovat kurz první pomoci, nebo komerční instruktor lanové techniky může vynechat úvodní školení o uzlech a lanech.

Happy poznamenává, že není ujasněná metodika ani od metodické komise pro instruktory. „Byly výborné metodické karty, spousta lidí se podle nich řídí.“ Ostatní účastnící se diví, co to je a kde se to dá najít.

Kuba poznamenává, že Humanita žádala o udělení garantované horoškoly před 8 lety, proběhla kontrola s tím, že chybí jen několik málo drobností, ale stále toto ohodnocení nemáme. „Letos se na to podíváme. Než skončíte horoškolu,“ říká Břeťa Brodský. „Horoškola nám končí v červnu,“ dodává Kuba.

Do semináře se může přihlásit každý člen ČHS starší 16+. Zkoušky se dělají až 18+.
Stávající instruktoři i trenéři dobíhají podle dosavadního scénáře. Po svém prvním doškolení mohou udělat tzv. Kvalifikační zkoušku anebo nemusí. Záleží na jejich rozhodnutí.

Happy připomíná, že ČHS na poslední chvíli mění termíny různých školení a některá vůbec nejsou v nabídce. „Zdá se, že levá ruka neví, co dělá pravá v rámci metodické komise.“ To potvrzuje několik dalších diskutérů.

Licence ČHS je oprávnění vykonávat činnost pro ČHS: Instruktorské licence CWI, SCI, RCI, HAL budou povinné pouze pro garantované horoškoly, mladí horalové, metodické dny pro veřejnost. Licence nejsou povinné pro oddílové trenéry a instruktory.

Trenérská licence bude spojená C1 a C2 na jednotné C. Současní C1 absolvují v rámci současných pravidel celý víkend jako ukázkový trénink a diskusi nad tím.

13. dubna v Praze se koná Valná hromada ČHS.

Zapsali Janča a Kuba

Vytvořeno: Kuba 31.1.2024 11:40
Upraveno:Happy 13.4.2024 22:47další...