Minimální požadavky na přijímané členy od roku 2011

Rubrika: Metodika
Autor: Feu

Vysoké Tatry, Malý Javorový štít
1. Vysoké Tatry, Malý Javorový štít
V tomto článku jsou vypsány přesné body, které musí každý nový člen splnit, chce-li být přijat jako řádný člen do Humanity. Tyto podmínky platí pro školní rok 2011/2012.

Obecné podmínky členství jsou na:
http://www.humweb.cz/article_detail.php?idart=192
http://www.humweb.cz/article_detail.php?idart=2

Minimální požadavky od 12.10.2011

Cyklus je rozdělený do tří etap. K postoupení do další fáze je nutné splnit předcházející.
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. FÁZE
- všechny povinnosti je třeba splnit před lezeckou zkouškou, kterou tato fáze končí
Povinné akce, termíny jsou předem dané
* Chytání pádů
* Zdravověda (výjimka se uděluje po konzultaci s metodikem po splnění některého z kurzů první pomoci)

Akce, které je třeba splnit před lezeckou zkouškou:
* Test z teorie
* Test ze zdravovědy (vyjímka se uděluje po konzultaci s metodikem po splnění některého z kurzů první pomoci)
* Zimní táboření nebo bivakování


Skalní cesty
* Alespoň 15 cest obtížnosti 2,3 a 4 s horním jištěním. (Ne více než dvě cesty obtížnosti 2, ne méně než pět cest obtížnosti 4.) Z toho alespoň dva komíny, dvě spáry, dvě plotny a dva kouty.
* Alespoň 20 cest obtížnosti 2 a 3 na prvním. (Ne více než pět cest obtížnosti 2.) Z toho alespoň dva komíny, dvě spáry, dvě plotny a dva kouty.
* Alespoň 5 cest obtížnosti 4 na prvním.
* Alespoň 4 cesty obtížnosti 5 a vyšší s horním jištěním.
* Alespoň 5 cest na pískovci. Z toho jedna na prvním.
* Alespoň 2 vícedélkové cesty na skalách se střídavým vedením.

* Lezecká zkouška
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. FÁZE

Horské cesty
* Alespoň 5 cest v horách v letních podmínkách na 5 různých vrcholů se střídavým vedením, z toho alespoň 1 samostatně lezená.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A tím se stanete řádnými členy.

Porovnání s předchozími lety:
http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=115

Již nepovinná 3. fáze viz ** na http://www.humweb.cz/articles_view.php?idart=2

3. FÁZE - již není povinná pro dokončení nováčkovského kurzu
* Alespoň 2 cesty v horách v zimě nebo v ledovcových horách v létě (túry po sněhu či ledu).
---------------------------------------------------------------------------------------------

A tím se stanete tradičními členy HO Humanita ;-)

Vytvořeno: Feu 7.10.2011 09:51
Upraveno:robin 14.10.2021 14:51další...